INFLUENCE ON HEALTH?

Yoga helps to live in symbiosis
with nature.

Yoga and Ayurveda help in the treatment of various ailments and pain. Asanas (yoga positions), breathing exercises, meditation, and an individually tailored lifestyle and nutrition plan help to reduce pain in people suffering from MS, cancer, or chronic diseases such as arthritis, rheumatism, etc. They strengthen your muscles and tone the whole body, enhancing its operational efficiency and resistance, as well as improving circulation and oxygenation of cells. They help you cleanse your body from various toxins and pollutants and boost metabolism and energy, which is associated with maintenance of a healthy weight.


parallax background

ANY QUESTIONS?
WANT TO SIGN UP FOR LESSONS?

Call us:

(692) 41 41 47 (12) 270-13-29

Polityka prywatności

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejskim i Radę Unii Europejskiej w dniu 7.04.2016 przporządzenie (nr 2016 / 679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95 / 46 / WE (dalej jako „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego, informując, że: 1. Administratorem danych osobowych zebranych na ankietach jest: Urszula Stryjniak-Erickson w ramach działalności gospodarczej Yoga International, Centrum Jogi i Ajurwedy ul. Zadziele 23, 32-031 Gaj, NIP 944-203-92-80, tel. 692 414147, e-mail office@yogainternational.com.pl 2. Strona internetowa znajduje się na bezpiecznych serwerach. Adresy mailowe zebrane na stronie ze pomocą formularza są powierzone mnie osobiście. 3. Za podstawę do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uznawane jest wysłanie maila poprzez formularz na stronie, wypełniona papierowa ankieta w szkole lub zgoda wyrażono w korespondencji. 4. Adresy mailowe wykorzystuję jedynie do odpowiedzi na wysłane przez Państwa maile lub wysłanie faktury. 5. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenie przetwarzania, prawo sprzeciwu. W razie chęci skorzystania z przyslugującego Państwa prawa proszę o kontakt na w/w adres mailowy. 6. Używam numeru telefonu klientów w razie poinformowania ich o nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach wymagających szybkiego kontaku (np. odwołanie zajęć) oraz aby odpowiedzieć na telefon. 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 8. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów.

Ta strona zawiera również tłumaczenie na język Polish.